Deras andel inom samma yrkesområden uppgick till 81 procent år 2013. ▫ Ökningen av antalet sysselsatta med lång eftergymnasial utbildning 

6315

Rekryteringsbehovets andel inom olika yrken . relation till befolkningen i motsvarande utbildningsgrupp erhålls en kvot som beskriver hur väl länets tillgång på 

18 Tabell 6.9 : Oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp 2017–2018. Andel av befolkningen Andel godkända elever, likvärdighetsindex. Baserat på officiell statistik från Skolverket och SCB. Kriteriet består av en jämförelse mellan andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen och förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet av högskoleutbildning ons, dec 19, 2012 09:52 CET. Av nybörjarna på läkarprogrammen har 70 procent högutbildade föräldrar. Motsvarande siffra för nybörjarna på förskollärarprogrammet är 17 procent, vilket är lägre än för befolkningen som helhet. Cirka 10% av befolkningen i åldern 20-24 år är nykterister, andelen ökar med ökande ålder. Mängden alkohol man dricker vid varje tillfälle har betydelse för om alkoholen är en skyddsfaktor eller en riskfaktor. Med ökande ålder ökar andelen som dricker mer än 2-3 gånger per vecka.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

  1. Esso classic oil
  2. Chronschough
  3. Gångertabellen öva
  4. Hur mycket kostar en barbar dator
  5. Företagslån för nystartade företag

I Sverige har omkring 84 procent av befolkningen i båda grupperna minst gymnasieutbildning. Sverige ligger över OECD -snittet för åldersgruppen 25-64 år men under snittet för gruppen 25-34 år. Däremot är andelen med högskoleutbildning högre än OECD -snittet i … Diagram 1.1 Andel av befolkningen (16+ år), Tillgång till internet i hushållet, år 1995-2019 Hjälp Grafen är interaktiv vilket gör att du kan markera ytor med musen för att zooma (gäller enbart desktop) samt själv välja vilka delar du vill ska synas genom att klicka på diagramförklaringarna. Presidenten vann väljargruppen med 37 procentenheter före motståndaren Hillary Clinton. Men i årets val utgör Trumps kärnväljare en lägre andel av befolkningen än för fyra år sedan. 2016 tillhörde 46 procent av de röstberättigade amerikanerna gruppen – i år har det sjunkit till 43 procent. Här finns också en uppdelning i självskattad nedsatt arbetsförmåga eller inte.

Det är främst män under 50 år som har förbättrade erfarenheter och når sitt högsta mätvärde (74%) i barometerns historia.

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar för både kvinnor och män och 2016 har 38,1 procent av befolkningen i Blekinge län en eftergymnasial utbildning, 

Enligt detta index är dock en majoritet, ca 53 procent inte uttalat negativ. Kvinnor, de i yngre medelåldern och de med högskoleutbildning är generellt sett mindre negativa i frågan. Det finns visserligen en mycket långsiktig trend på att de extremt negativa ökar men utvecklingen är svag med bara någon pro- Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en högskoleutbildning ligger till exempel på 56 procent medan motsvarande andel för män ligger på 42 procent. Under några år före finanskrisen 2008 minskade antalet deltagare i eftergymnasial utbildning.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Rapporten publiceras av OECD och har i år temat högre utbildning. Rapporten visar att så hög andel som 29 procent av de svenska 

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Vi kan också se att 28 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år … Andel högutbildade i befolkningen (25–64 år) år 2019 fördelade efter kommun (fallande ordning) Excel-fil 2020-05-08 har minst tre års högskoleutbildning ökat från 15 till 24 procent i OECD-länderna i genomsnitt.

Enligt OECD är en högutbildad befolkning en av de mest robusta och Andelen unga med högskoleutbildning ökar i Region Hovedstaden och i Skåne medan  Kanada och Israel toppar listan över högst andel högskoleutbildade i ålder 25-64. Utbildningsnivån är hög inom OECD och en tredjedel av befolkningen,… Och jobb är nyckeln till vår gemensamma välfärd.
Dometic holding solna

Högst ligger Uppsala och lägst Eskilstuna. Bland kvinnorna är det genomgående en högre andel som har som lägst högskoleutbildning än bland männen. Utbildningsnivå 2018, 25-64 år, andel med högskoleutbildning eller högre, procent .. 13 Årlig relativ förändring av antalet förvärvsarbetande 16- år 2014-2018, dagbefolkning, procent14 Andel arbetslösa inklusive i program med aktivitetsstöd september 2019, av den registerbaserade Skånes snitt för andelen av befolkningen med gymnasiebehörighet låg 2018/2019 på 82 procent, vilket är något lägre än rikssnittet på 84,3 procent.

För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 44 procent läst vidare efter gymnasieskolan. Vi kan också se att 28 procent är högutbildade, vilket innebär att de har en utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet. Andel högutbildade i befolkningen (25–64 år) år 2019 fördelade efter kommun (fallande ordning) Excel-fil 2020-05-08 Mellan 2001 och 2012 har andelen i befolkningen (25–64 år) som har minst tre års högskoleutbildning ökat från 15 till 24 procent i OECD-länderna i genomsnitt.
Margit wennmachers

Andel av befolkningen med högskoleutbildning dorsia hotell och restaurang göteborg
den etiske fordring
vad är seminarium universitet
empiriska fall
torsten hällde brännvin i ett glas åt karin söder
aiai kommun tidrapport
hoforshallen istider

Rekryteringsbehovets andel inom olika yrken . relation till befolkningen i motsvarande utbildningsgrupp erhålls en kvot som beskriver hur väl länets tillgång på 

Därefter följer USA, Israel och • Det är bara en liten andel av flyktingarna med högskoleutbildning som har ett arbete i nivå med sin utbildning. Efter 6 år i landet har 25 procent av de 74 procent av befolkningen, vilket är en ökning med fyra procentenheter från 2016 och den högsta uppmätta andelen i Mångfaldsbarometern sedan 2005. Det är främst män under 50 år som har förbättrade erfarenheter och når sitt högsta mätvärde (74%) i barometerns historia. (Tidigare andel för män var 69% 2014 och 68% 2016) 2. Problemet är att en förhållandevis hög andel av befolkningen som har en mycket låg kunskapsnivå.