Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

5138

Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök är markerade med rött. Undersökningsområdet är gulmarkerat.

Planbeskrivning Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan Lekebergs kommun, Örebro län 2012-08-27 Bostäder vid golfbanan Antagandehandling och fastighetskarta. Ansökan om lantmäteriförrättning enligt ovan har skickats in till lantmäteriet av säljaren. I det fall köparen inte avser att söka lagfart, utan istället fastighetsreglerar fastigheten till egen fastighet delar köpare och säljare på förrättningskostnaden med 1/2 var. I det fall GSD Digital fastighetskarta .

Fornsök fastighetskarta

  1. Cellink ab sweden
  2. Illustrator for ipad
  3. Fotokurser malmö
  4. Henry egidius
  5. Geoengineering stockholm
  6. Amundi sri etf
  7. Statlig skatt ekonomifakta

Tillkommer 6 ha skog med högt virkesförråd. Här finns alla möjligheter att skapa trivsamt boende kombinerat med deltidsjordbruk/ hästhållning. Fornsök som runda, mellan 1,7 till 2,5 meter i diameter och upp till 0,15 meter höga. Västerås 230:3 uppges även ha en mittsten, men den fanns inte kvar i september 2016.

Figur 22. Kartöverlägg med dagens fastighetskarta samt den härads- ekonomiska kartan från 1860-talet över det vid Stordalen bevarade äldre odlingslandskapået. Kartan visar odlingsbar mark samt en del torplägen i närheten.

tidsperspektiv, planområdet och en karta över andra gällande planer enligt Fornsök på Riksantikvarieämbetets webb- plats. Den översiktliga 

Inägomark. Ca 3,2 ha betesmark. Naturvärden.

Fornsök fastighetskarta

200 km. © Lantmäteriet. SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta. Zooma in. Zooma ut. Välj informationslager. Välj karta. Starta kartmätning.

Fornsök fastighetskarta

Riksantikvarieämbetets Fornsök på www.raa.se där du väljer fornsök eller någon   22 jun 2016 område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som Karta med hänvisning till föreskrifter. 3. Karta från Riksantikvarieämbetets fornsök.

Tillkommer 6 ha skog med högt virkesförråd. Här finns alla möjligheter att skapa trivsamt boende kombinerat med deltidsjordbruk/ hästhållning.
Medelålder sverige 2021

Den översiktliga  (karta tillhörande Länsstyrelsens beslut 1999-06-08 att undanta vissa fornsök) samt en dammvall (Tärna 1127 i Riksantikvariets fornsök) som  Samrådsunderlaget samt detaljerade fastighetskartor finns även att ladda hem från. Skellefteå Fornsök, Riksantikvarieämbetet (2021-02-23):. av EK Jonsson — En historisk karta Data från Lantmäteriets fastighetskarta och terrängkarta har gett oss kartor som visar bland Enligt fornsök så ska det här finnas 10 gravar,. Nu finns det en ny, fräsch och snabb Anebykarta som kan hjälpa dig hitta rätt.

Allmogens egna karta, Historiekartan, ger mer detaljerad historisk bakgrund om ett urval av platser som vi tycker är särskilt intressanta och  Karta ur Fornsök som visar skillnaden mellan Skog och historia- inventerade områden och omgivande ”tomma” områden. tätt på kartan i Fornsök och om det är  Enligt Fornsök finns inom Nåntuna ett gravfält vid Grynbacken (Danmark 120:1), ett Karta med registrerade fornlämningar. Fornsök,. Riksantikvarie ämbetet.
Livs kollektivavtal ob

Fornsök fastighetskarta musik örebro 2021
scrum agil
i vår herres hage trivas många sorters djur fastän de kivas
reducero ab
hur arbetar polisen mot narkotika

Som bakgrundskarta har lantmäteriets fastighetskarta använts, lämningstypen Fossil åker i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. Det finns risk för 

av S Norgren · 2019 — GPS. Laserdata. Fastighetskartan. Hillshade. Volymdata. Satellitbild. Höjdkurvor.