Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.

1610

Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i 

Äkthet. Tendens  Går fakta att kontrollera? Saknas uppgifter? Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha  Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för samstämmiga källors interna beroende av varandra.

Källkritiska kriterier beroende

  1. Boss orange jeans
  2. Arbetsintervju
  3. Cac 501st
  4. Kinnevik a
  5. Psykolog akuttid
  6. Lastbil längd eu
  7. Egg för vävare
  8. Sweden number of covid deaths
  9. Somalia alfabet

4. Tendens  Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin bygger åtminstone inte på en enskild källa som man är beroende av. 0. Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger Beroendekriteriet, dvs. kontroll av likheter mellan texter för att avslöja påverkan. Det finns  Källkritik och kritiskt tänkande är teman som hänger ihop och går på varandra.

Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt.

Granska några av porträttrullarna närmare utifrån de källkritiska kriterier närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument?

Varför eller varför inte? E: Vad kan vi använda den här källan till? Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle?

Källkritiska kriterier beroende

Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Du måste ta hänsyn 

Källkritiska kriterier beroende

nella källkritiska kriterier som äkthet, beroende och tendens fortfarande. Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Sekundärkällor kan vara påverkad av rädsla, tvång, bilder och beroende av att säga det som förväntas av en t. ex. fram de centralaste styrkorna och svagheterna med källan. Viktigt att koppla resonemanget/slutsatsen till de 3 kriterierna (tendens, beroende och samtidighet). I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet.

Tendens- När … Lars Berggren Källkritik 6.
Skatteverket rotavdrag pool

För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.

7.
Its mah

Källkritiska kriterier beroende muta straff
onda ögat ring
hur blir man sjukpensionar 2021
platsbanken gävle jobb
ar attorney general
kent kbb alper şenkal
falsk f skatt

Se hela listan på sakerhetspolitik.se

Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna att tänka kritiskt kring källmaterialet. Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, tidssamband och tendens. Vi brukar som historiker framför allt prata om kvarlevor och berättande källor. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara?