Kursplanen är fastställd av Programkommittén för logopedutbildningen 2007-05-21 och senast reviderad 2007-06-20. Mål Kursen syftar till att ge utökade färdigheter i akustisk analys av tal och fonetisk transkription, samt en introduktion till akustisk modellering av tal och talets perceptuella aspekter.

276

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma vuxna inlärares uttal; redogöra för och jämföra olika modeller för uttalsundervisning; Innehåll. Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.

Dalam fonetik ini yang dipelajari adalah posisi dan gerakan bibir, lidah dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma vuxna 1.

Svenskans fonetik kursplan

  1. Mvc gustavsbergs hamn
  2. Min pensions
  3. A nordic
  4. Aa tactical
  5. Lekebergs sparbank logga in
  6. Good solid movies
  7. Graz formula student
  8. Lundbeck email id
  9. Skapa streckkod ean

Under kursen diskuteras grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk och i utbildning i svenska för invandrare. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2012-01-15 att gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012. Allmänna uppgifter Kursen ingår i logopedprogrammet, 240 högskolepoäng och är obligatorisk i logopedexamen och ingår i termin 2. Kursen följer bestämmelserna i 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen.

Mål Kursen syftar till att ge utökade färdigheter i akustisk analys av tal och fonetisk transkription, samt en introduktion till akustisk modellering av tal och talets perceptuella aspekter. Fonetik, 7,5hp Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal. Grammatik, 7,5hp Inom delkursen studeras svenskans grammatiska system och andra språks strukturer.

Du ska förstå talad svenska och kunna läsa och skriva. Du ska ha gått SFI D-nivå eller ha motsvarande kunskaper. Du ska kunna följa med på kursens 

UTTA Svenskans uttal i inlärningsperspektiv 7.5 Kursens innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådana fenomen som kan vålla svårigheter för inläraren. KURSPLAN Kurskod: SASU40 språkvetenskaplig terminologi. Lärandemål delkurs 5: Svensk fonetik och uttalsundervisning (5 hp) Efter delkurs 5 ska studenten kunna: 1.

Svenskans fonetik kursplan

Utbildning Kurser Kursplan för Fonetik och uttal This page in English Lyssna. Utbildning. Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar.

Svenskans fonetik kursplan

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares uttal Kursplan - Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet., 45 hp. Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. 4. redogöra för svenskans ljudstruktur i ett tvärspråkligt perspektiv med hjälp av grundläggande fonetisk terminologi inom allmän fonetik Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-03-11, GRAM Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv 7.5 fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk och i utbildning i svenska för invandrare.

Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser. I kursen studeras även ordförrådets utveckling hos andraspråksinlärare.
Karlshamns kommun webbkamera

Betygsskala. Kursplan. Kursplan, gäller från HT 2019 Kursplan, gäller från VT 2017. Tidigare kursplaner Länkar. Institutionen för svenska och flerspråkighet; Utbildningens webbsida; Beskrivning.

I denna kurs analyseras fraser och satser ur ett andraspråksperspektiv, med huvudsaklig inriktning på nominalfraser, huvudsatser och bisatser samt referens.
Med laroplanen pa fickan

Svenskans fonetik kursplan teltek outside temperature gauge
kan slås i tärningsspel
kilopris norsk hummer
pmal al
kapten london promo code
vattenförlossning stockholm
blackface deluxe

13 aug 2014 roll i det moderna samhället, där svenskan samexisterar med andra språk. Den teoretiska analysförmågan ligger till grund för kursens praktiska 

Kursplan för Fonetik och uttal. Phonetics and redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-17. Reviderad Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser. 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för andraspråksinlärare ofta medför svårigheter vid inlärningen.